DISSE KOMMER – SMART MOBILITY 2017

DISSE KOMMER

 

Per Ivar Selvåg, Grunnlegger og industridesigner, Montaag
Designperspektiver på produktutvikling
Per Ivar har vært designer i BMW, Ford og vært sjefsdesigner i Peugeot. Etter dette etablerte han Montaag med kontorer i både Norge og Silicon Valley. Han har jobbet tett med den innovative bilbransjens nye løsninger innenfor blant annet autonome kjøretøy.
Bjørn Taale Sandberg, Forskningsdirektør, Telenor
AI, tingenes internett og 5G
Bjørn gir oss en god introduksjon til kunstig intelligens, tingenes internett, 5G og hvilke muligheter dette kan åpne opp.
John Thomas Sørhaug, ‎Partner and Head of KPMG Automotive and Transportation
Global Automotive Executive Survey 2017
KPMG utarbeider hvert år en Global Automotive Executive Survey. Dette er en anerkjent analyse av status i dag og fremtidige trender innenfor bilbransjen. John Thomas leder KPMGs bransjesatsning mot transport- og bilindustrien, inkludert i dette er også transport- shipping- og logistikk selskaper. Han har god kjennskap til bransjen og vil gi oss siste nytt.
Frank Meijer, Head of Eco Car, Hyundai Motor Europe GmbH
The eco-future seen through Hyundai’s eyes
Hyundai er en av verdens største bilprodusenter. De har både hybrider, elbiler og hydrogenbiler på markedet i dag og har store planer om å utvikle dette videre. Frank har lang fartstid innenfor selskapet og er nå ansvarlig for salg og markedsføring for de miljøvennlige bilene til Hyundai i Europa. Hvilke planer har Hyundai og kan de dekke norske behov? Hvilken rekkevidde får de nye elbilene og er hybridbilene en mellomfase? Hvorfor har de stor tro på hydrogen til personbil? Dette er noen av spørsmålene du kan få svaret på.
Simon Dixon, Partner i Deloitte med globalt ansvar for transportsektoren
Bærekraftige løsninger for trafikale kapasitetsproblemer i byer
Simon har globalt ansvar i Deloitte for å hjelpe byer og virksomheter med transportutfordringer. Han har jobbet spesielt med London og New York der han har hjulpet byene med forbedre mobilitet og løse kapasitetsutfordringer på transportnettet.
Geir Mo, Administrerende Direktør, Norges Lastebileier-Forbund
Varetransport i fremtiden
Som representant for 4 000 medlemmer og ca. 15 000 lastebiler, tar Geir Mo et steg inn i fremtiden. Hvordan kan bransjen redusere sine utslipp? Hvordan levere varer i en by som ikke ønsker utslipp?
Hans Kristian Torgersen, Konsernsjef, HTS
Utfordringer med å bygge kjøretøy i Norge
Hans Kristian har vokst opp i en familiebedrift som har økt omsetningen sin siden slutten av 90- tallet med ere hundre millioner kroner. HTS står blant annet bak barnesetet BeSafe, men eier også elbilprodusenten Paxster som blant annet har levert ere hundre kjøretøy til Posten og New Zealand. Hvordan har de fått det til og hva skal til for å videreutvikle dette i Norge?
Jan-Olaf Willums, Styreleder, Move About
Transport som en tjeneste
Willums var med på Think-eventyret og er involvert i en rekke selskap innenfor transportsektoren. Mobility-as-a-service kan bety en radikal endring i hvordan vi tenker transport.
Raphaël Gindrat, CEO & Co-Founder, BestMile (Sveits / USA)
Raphël er medstifter og administrerende direktør i BestMile.
De har laget verdens første skybaserte systemer som kan operere og optimere flåter av selvkjørende kjøretøy. Se for deg selvkjørende kjøretøy som deles, om det er faste ruter eller on-demand. Vi får høre hvordan dette kan bidra til å transformere hele transportsystemet vi kjenner i dag.
Anette Mellbye, Tidligere Adm. Dir. Aftenposten Mobil
Omveltningene i transportsektoren – nå kommer de!
Bjørn Simonsen, Vice President Market Development & Public Relations, Nel Hydrogen
Norske muligheter innenfor hydrogen
Bjørn har lang fartstid i hydrogenbransjen. Nel Hydrogen er nå verdens største elektrolyseselskap og kan levere billig fornybart hydrogen til både biler, tyngre kjøretøy og skip. Vi har en unik posisjon internasjonalt som vi kan utnytte.
Carl Edvard Endresen, Daglig leder, Uber Norge
Persontransport redefined
Uber er elsket og hatet. Uansett har konseptet tatt store markedsandeler i mange land med sin nye tankegang og har satt delingsøkonomi høyt på agendaen. Carl Edvard forteller sin historie om hvordan Uber både kan sikre bedre mobilitet og reduserte utslipp.
Christina Bu, Generalsekretær, Norsk Elbilforening
Den norske posisjonen er en unik mulighet.
Ingen kan sammenligne seg med Norge når det kommer til elbiler. Hvordan har vi fått det til og hva skal til for at vi når de hårete målene Norge har satt seg?
Endre Angelvik, Direktør mobilitetstjenester, Ruter
Hvordan bygger vi smarte trafikksystemer
IT og transport utfyller hverandre i større og større grad. Hvordan vil Ruters digitale fremtid se ut og hvordan kan det bety en smartere og bedre kollektivtransport?
Frode Halvorsen, Direktør, Skagerak Energi
Biogassens muligheter
Biogass kan bidra til store utslippskutt og samtidig skape jobber og næring. Frode Halvorsen fra Skagerak Energi forteller oss hvordan.
Keith Malone, Public Relations, California Fuel Cell Partnership
Californias hydrogensatsing
Keith har bidratt til at California har tatt en ledende rolle for hydrogenkjøretøy, med et stort og voksende stasjonsnett og bilpark. Hvordan har de fått det til og hva er planene fremover for bil, buss og lastebiler?
Åsmund Møll Frengstad, CEO & Founder, Meshcrafts
Software for smart transport
Åsmund startet opp Meshcrafts sammen med fire andre ambisiøse kollegaer som en studentbedrift. De har nå vokst og fått flere utmerkelser. Åsmund vil fortelle om hvordan det er å starte opp bedrift i Norge og prosessen videre.
Simen Tegre, CEO, Zaptec
Made in Norway – Reinventing power
Simen har tidligere hatt lederstillinger i Cisco og Tandberg. Han var også med å starte Pexip, et softwareselskap verdivurdert til 2 milliarder NOK. Nå leder han Zaptec-skuta til nye høyder, med ladeløsinger designet og produsert i Norge.
Mali Hole Skogen, Direktør OREEC
Næringsutvikling i grønn, norsk, landbasert transport
Mali leder Oslos fornybarklynge, OREEC. Hun utfordrer både eksisterende og nye aktører innenfor transportbransjen til å spørre seg selv hvordan de kan skape næring gjennom de disruptive trendene vi ser konturene av i dag.
Espen Strand Henriksen, HjemJobbHjem
Hvordan få ansatte til å sette bilen hjemme, av og til
Espen har – som veldig mange andre – utdannelse fra BI (Bergen), og har jobbet med marketing, kommunikasjon, reklame, rådgivning, salg, ledelse og konseptutvikling i Oslo og Stavanger siden 1997. Nå har han vært med på å skape et helt unikt mobilitetskonsept som man kan si er ansiktet utad for grønnere og smartere arbeidsreiser på Nord-Jæren. Bergenseren i han har lyst til å si: “På et drøyt kvarter den 7.september skal jeg klare å skape tverrpolitisk skjønn forening rundt mobilitet og spesielt arbeidsreiser”, men etter til sammen 12 år på Jæren vet han at det er altfor brautende å si høyt på forhånd. Uansett er han – med Rogaland fylkeskommune og Kolumbus i spissen – klar for å dele HjemJobbHjem med andre fylker, for alle jobber med den samme ledestjernen: nullvekstmålet.”
Øystein Ihler, Avdelingssjef for innovasjon og utvikling, Oslo kommune
Hvordan kan Oslo kommune skape grønne arbeidsplasser?
Oslo kommune står i en unik posisjon til å skape grønn næring. Spesielt ved å stille krav og sette ambisiøse mål kan det utsløses mange muligheter.
Torun Degnes, CEO, Electric Mobility Norway
Næringsutvikling i norsk, grønn transportsektor – hvem er de store spillerne?
Torun leder Norges klynge innenfor elektromobilitet. Med sterke røtter i Kongsberg-miljøet viser hun oss flere muligheter og utfordringer innenfor den elektriske fremtiden.
Kristian E. Vik, Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum
Hvordan skal vi styrke og utvikle norsk hydrogennæring?
Kristian har lang fartstid med hydrogen. Denne energibæreren kan gi oss store muligheter til å redusere utslipp, samtidig som den har muligheter til å skape ny og utvikle allerede verdensledende norsk næring. Hvor har hydrogen sine fortrinn? Hvordan kan vi nå målene og ambisjonene?
Bitnami