DISSE KOMMER – SMART MOBILITY 2017

DISSE KOMMER

 

Med over 100.000 registrerte elbiler er Norge i verdenstoppen når det gjelder andelen som kjøper elbiler.

Vi skal redusere klimagassutslippene med 40 prosent fra 2005-2030. Dette er vanskelig å tenke seg uten å gjennomføre betydelige endringer i transportsektoren på kort tid.

En bil er i snitt i bruk én time per dag. Modellen vi har i dag med at man eier sin egen bil vil trolig bli erstattet av delingsmodeller som for eksempel abonnementstjenester.

Bilindustrien er i ferd med å bli "tatt over" av teknologiselskaper. Faktorer som hestekrefter vil ikke lenger være viktig, men det vil være programvare som differensierer de ulike produktene.

Teknologien for selvkjørende kjøretøy har nå kommet svært langt, og enkelte hevder at det om noen år vil bli helt forbudt å kjøre bilen sin selv.

Selvkjørende kjøretøy vil ha dramatisk innvirkning på hvordan byene utformes – det vil bli frigjort store arealer som i dag brukes til parkeringsplasser og veier.

DU VIL BLANT ANNET MØTE
Christina Bu, Generalsekretær, Norsk Elbilforening
Den norske posisjonen er en unik mulighet.
Ingen kan sammenligne seg med Norge når det kommer til elbiler. Hvordan har vi fått det til og hva skal til for at vi når de hårete målene Norge har satt seg?
Per Ivar Selvåg, Grunnlegger og industridesigner, Montaag
Designperspektiver på produktutvikling
Per Ivar har vært designer i BMW, Ford og vært sjefsdesigner i Peugeot. Etter dette etablerte han Montaag med kontorer i både Norge og Silicon Valley. Han har jobbet tett med den innovative bilbransjens nye løsninger innenfor blant annet autonome kjøretøy.
Carl Edvard Endresen, Daglig leder, Uber Norge
Persontransport redefined
Uber er elsket og hatet. Uansett har konseptet tatt store markedsandeler i mange land med sin nye tankegang og har satt delingsøkonomi høyt på agendaen. Carl Edvard forteller sin historie om hvordan Uber både kan sikre bedre mobilitet og reduserte utslipp.
Endre Angelvik, Direktør mobilitetstjenester, Ruter
Hvordan bygger vi smarte trafikksystemer
IT og transport utfyller hverandre i større og større grad. Hvordan vil Ruters digitale fremtid se ut og hvordan kan det bety en smartere og bedre kollektivtransport?
Hans Kristian Torgersen, Konsernsjef, HTS
Utfordringer med å bygge kjøretøy i Norge
Hans Kristian har vokst opp i en familiebedrift som har økt omsetningen sin siden slutten av 90- tallet med ere hundre millioner kroner. HTS står blant annet bak barnesetet BeSafe, men eier også elbilprodusenten Paxster som blant annet har levert ere hundre kjøretøy til Posten og New Zealand. Hvordan har de fått det til og hva skal til for å videreutvikle dette i Norge?
Jan-Olaf Willums, Styreleder, Move About
Transport som en tjeneste
Willums var med på Think-eventyret og er involvert i en rekke selskap innenfor transportsektoren. Mobility-as-a-service kan bety en radikal endring i hvordan vi tenker transport.
Bjørn Simonsen, Vice President Market Development & Public Relations, Nel Hydrogen
Norske muligheter innenfor hydrogen
Bjørn har lang fartstid i hydrogenbransjen. Nel Hydrogen er nå verdens største elektrolyseselskap og kan levere billig fornybart hydrogen til både biler, tyngre kjøretøy og skip. Vi har en unik posisjon internasjonalt som vi kan utnytte.
Frode Halvorsen, Direktør, Skagerak Energi
Biogassens muligheter
Biogass kan bidra til store utslippskutt og samtidig skape jobber og næring. Frode Halvorsen fra Skagerak Energi forteller oss hvordan.
Keith Malone, Public Relations, California Fuel Cell Partnership
Californias hydrogensatsing
Keith har bidratt til at California har tatt en ledende rolle for hydrogenkjøretøy, med et stort og voksende stasjonsnett og bilpark. Hvordan har de fått det til og hva er planene fremover for bil, buss og lastebiler?
Espen Strand Henriksen, HjemJobbHjem
Hvordan få ansatte til å sette bilen hjemme, av og til
Espen har – som veldig mange andre – utdannelse fra BI (Bergen), og har jobbet med marketing, kommunikasjon, reklame, rådgivning, salg, ledelse og konseptutvikling i Oslo og Stavanger siden 1997. Nå har han vært med på å skape et helt unikt mobilitetskonsept som man kan si er ansiktet utad for grønnere og smartere arbeidsreiser på Nord-Jæren. Bergenseren i han har lyst til å si: “På et drøyt kvarter den 7.september skal jeg klare å skape tverrpolitisk skjønn forening rundt mobilitet og spesielt arbeidsreiser”, men etter til sammen 12 år på Jæren vet han at det er altfor brautende å si høyt på forhånd. Uansett er han – med Rogaland fylkeskommune og Kolumbus i spissen – klar for å dele HjemJobbHjem med andre fylker, for alle jobber med den samme ledestjernen: nullvekstmålet.”
Raphaël Gindrat, CEO & Co-Founder, BestMile (Sveits / USA)
Raphël er medstifter og administrerende direktør i BestMile.
De har laget verdens første skybaserte systemer som kan operere og optimere flåter av selvkjørende kjøretøy. Se for deg selvkjørende kjøretøy som deles, om det er faste ruter eller on-demand. Vi får høre hvordan dette kan bidra til å transformere hele transportsystemet vi kjenner i dag.
Bitnami