DISSE KOMMER

Per Ivar Selvåg
Founder and industrial designer, Montaag

En designers syn på produktutvikling

Per Ivar har jobbet som designer både hos BMW og Ford, og også som sjefdesigner hos Peugeot. Etter dette grunnla han sitt eget designfirma, Montaag, som nå har kontorer i både Norge og Silicon Valley. Han jobber tett med noen av de mest innovative innen bilindustrien i verden med nye løsninger, som for eksempel autonome biler.


Bjørn Taale Sandberg
Senior Vice President Telenor Research, Telenor ASA

AI, internet of things og 5G

Bjørn gir oss en god introduksjon til kunstig intelligens, tingenes internett, 5G og hvilke muligheter dette kan åpne opp.


Eddy Gryvelius
Director Northern Europe, NVIDIA

Hvordan muliggjøre selvkjørende kjøretøy

NVIDIA gjør det mulig for bilfabrikanter, leverandører, forskningsinstitusjoner og start-ups å utvikle og bruke banebrytende kunstig intelligenssystemer for selvkjørende kjøretøy. Eddy er Nordisk direktør for selvkjørende kjøretøy og «deep learning» teknologi og har hatt flere direktørstillinger innenfor den globale high-tech industrien i mer enn 15 år. Han vil vise hvordan denne teknologien kan endre transportsektoren drastisk.


John Thomas Sørhaug
Partner and Head of KPMG Automotive and Transportation

Global Automotive Executive Survey 2017

KPMG utarbeider en global bilforvaltningsundersøkelse hvert år. Dette er en anerkjent analyse av dagens status og fremtidige trender i bilindustrien. John Thomas leder KPMGs industriinitiativ mot transport og bilindustrien, inkludert transport- og logistikkfirmaer. Han har god kunnskap om bransjen og vil gi oss de siste nyhetene.


Frank Meijer
Head of Eco Car, Hyundai Motor Europe GmbH

The eco-future seen through Hyundai’s eyes

Hyundai er en av verdens største bilprodusenter. De har både hybrider, elbiler og hydrogenbiler på markedet i dag, og har gode planer om å utvikle dette videre. Frank er ansvarlig for salg og markedsføring for de miljøvennlige bilene til Hyundai i Europa. Hvilke planer har Hyundai og kan de møte norske behov? Hvilken rekkevidde får de nye elbilene og er hybridbilene en mellomfase? Hvorfor så stor tro på hydrogen til personbil? Dette er noen av spørsmålene du kan få svaret på.


Walter Qvam
Styreleder, DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS

Norway’s digital competitiveness

Som tidligere administrerende direktør i Kongsberg Gruppen, et av Norges største industriselskaper, vet Walter hva som trengs for å lykkes i Norge. Han kjenner bilindustrien inn og ut, og har nylig tatt på seg oppdraget å digitalisere Norge gjennom DIGITALNORWAY.


Simon Dixon
Partner i Deloitte med globalt ansvar for transportsektoren

Bærekraftige løsninger for urbane kapasitetsproblemer

Simon har globalt ansvar i Deloitte for å hjelpe byer og bedrifter med transportutfordringer. Han har jobbet spesielt med London og New York hvor han har hjulpet byene med å forbedre mobiliteten og løse kapasitetsutfordringer i transportnettverket.


Geir Mo
Adminstrerende Direktør, Norges Lastebileier-Forbund

Varetransport i fremtiden

Som representant for 4.000 medlemmer og ca. 15.000 lastebiler, tar Geir Mo et skritt inn i fremtiden. Hvordan kan industrien redusere sine utslipp? Og hvordan levere varer i en by som ikke vil ha utslipp?


Hans Kristian Torgersen
Konsernsjef, HTS

Utfordringer med å bygge kjøretøy i Norge

Hans Kristian har vokst opp i en familiebedrift som har økt omsetningen sin siden slutten av 90-tallet med flere hundre millioner kroner. HTS står blant annet bak barnesetet BeSafe, men eier også elbilprodusenten Paxster som blant annet har levert flere hundre kjøretøy til Posten og New Zealand. Hvordan har de fått det til og hva skal til for å videreutvikle dette i Norge?

 

Jan-Olaf Willums
Styreleder, Move About

Transport som en tjeneste

Willums var med på Think-eventyret og er involvert i en rekke selskap innenfor transportsektoren. Mobility-as-a-service kan bety en radikal endring i hvordan vi tenker transport.


Raphaël Gindrat
CEO & Co-Founder, BestMile (Sveits / USA)

How autonomous mobility will revolutionize the global transportation ecosystem

Raphël er medstifter og administrerende direktør i BestMile. De har laget verdens første skybaserte som kan operere og optimere flåter av selvkjørende kjøretøy. Se for deg selvkjørende kjøretøy som deles, om det er faste ruter eller on-demand. Vi får høre hvordan dette kan bidra til å transformere hele transportsystemet vi kjenner i dag


Anette Mellbye
Tidl. direktør, Aftenposten Mobil

Transformasjon i transportsektoren

Transport slik vi kjenner den, er i ferd med å bli forstyrret og forvandlet av programvare. Og det kommer til å bli brutalt: vi er vitne til en fullstendig reimagination. Tradisjonelle bilbedrifter må endre sin oppfatning fra å se på programvare som en komponent i bilene, til å definere hele opplevelsen av programvare. Hva kan transportindustrien lære av andre næringer i endringer, som for eksempel nyhetsmedier?


Bjørn Simonsen
Vice President Market Development & Public Relations, Nel Hydrogen

Norske muligheter innen hydrogen

Bjørn har lang fartstid i hydrogenindustrien. Nel Hydrogen er nå verdens største elektrolysefirma og kan tilby billig fornybar hydrogen for både biler, tyngre kjøretøy og skip. Norge har en unik posisjon internasjonalt som vi kan benytte.


Carl Edvard Endresen
Managing Director, Uber Norway

Hvordan sikre bedre mobilitet og redusere utslipp med personlig transport?

Uber er elsket og hatet. Konseptet har likevel tatt gode markedsandeler i mange land med sin nye tankegang og har satt delingsøkonomien høyt på dagsordenen. Carl Edvard forteller sin historie om hvordan Uber både kan sikre bedre mobilitet og redusere utslipp.


Christina Bu
Generalsekretær, Norges Elbil-forening

Den norske posisjonen er en unik mulighet

Ingen i verden kan sammenligne seg med Norge hva gjelder elbiler. Hvordan har vi fått det til og hva skal til for å nå de tøffe målene Norge har satt?


Endre Angelvik
Director of Mobility Services, Ruter

Hvordan bygge smarte trafikksystemer?

IT og transport utfyller hverandre mer og mer. Hvordan ser Ruter sin digitale framtid ut, og hvordan kan det bety smartere og bedre offentlig transport?


Frode Halvorsen
Direktør, Skagerak Energi

Biogassens muligheter

Biogass kan bidra til store utslippskutt. Frode Halvorsen fra Skagerak Energi forteller oss hvordan.


Keith Malone
Public Relations, California Fuel Cell Partnership

California’s hydrogeninntak

Keith har bidratt til Californias ledende rolle innen hydrogenkjøretøy med et stort og voksende jernbanenettverk og flåte. Hvordan kom de dit, og hva er planene videre for biler, busser og lastebiler?


Åsmund Møll Frengstad
CEO & Founder, Meshcrafts

Smart transport software

Åsmund startet Meshcrafts sammen med fire andre ambisiøse kolleger. Nå er de et prisvinnende selskap. Åsmund forteller om hvordan det er å starte en bedrift i Norge og prosessen videre.


Simen Tegre
CEO, Zaptec

Made in Norway – Reinventing power

Simen har tidligere hatt lederstillinger i Cisco og Tandberg. Han startet også Pexip, et programvarefirma som ble verdsatt til 2 milliarder kroner. Nå leder han Zaptec til nye høyder, med ladeløsninger designet og produsert i Norge.


Mali Hole Skogen
Direktør, OREEC

Forretningsutvikling i grønn, norsk, landbasert transport

Mali leder Oslos fornybare klynge, OREEC. Hun utfordrer både eksisterende og nye aktører i transportbransjen til å spørre seg selv om hvordan de skal skape virksomhet gjennom de forstyrrende trender vi ser i horisonten.


Espen Strand Henriksen
HjemJobbHjem

Hvordan få ansatte til å sette igjen bilen hjemme, av og til

Espen har jobbet innen ledelse og konseptutvikling i Oslo og Stavanger siden 1997. Han har nå opprettet et unikt mobilitetsbegrep for smartere arbeidsmessig transport. Sammen med Rogaland kommune og Kolumbus er han klar til å dele “HjemJobbHjem” med andre fylker.


Øystein Ihler
Leder, Innovasjon og utvikling, Oslo kommune

Hvordan kan Oslo kommune skape grønne arbeidsplasser?

Oslo kommune står i en unik posisjon til å skape grønn næring. Det å stille krav og sette ambisiøse mål kan utsløse mange muligheter.


Torun Degnes
CEO, Electric Mobility Norway

Industriutvikling i norsk grønn transportsektor – hvem er de store aktørene?

Torun leder Norges klynger i elektrisitetsmobilitet. Med sterke røtter i Kongsbergmiljøet, viser hun oss flere muligheter og utfordringer i den elektriske fremtiden.


Kristian E. Vik
Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum

Hvordan styrker og utvikler vi norsk hydrogenutdanning?

Kristian har en lang bakgrunn i hydrogenbasert transport. Denne energibæreren kan gi oss gode muligheter til å redusere utslippene, samt tilby muligheter til en allerede verdensledende norsk industri. Hvor har hydrogen sin fordel? Og hvordan kan vi nå våre mål og ambisjoner?


Even Heggernes
CEO, Nabobil.no

Smart deling av kjørtetøy

En bil står i snitt stille i 23 timer i døgnet og dette medfører et stort verditap. Nabobil.no ønsker å gjøre noe med denne problematikken. Nå kan du leie ut eller leie naboens bil ved behov. Det reduserer behovet for å eie kjøretøy og det får opp bruken av de som står mye stille. Det er delingsøkonomi i praksis og veksten er enorm – brukeropplevelsen er enkel. Even er administrerende direktør og vil fortelle om deres reise innenfor delingsmobilitet.


Jon Kåre Stene
COO, Kolonial.no

En ny digital hverdag

Kolonial.no ble startet i 2013 av 10 gründere med formål å gjøre hverdagen enklere og friere. Nå kan få matvarene på døren. Det betyr mindre trafikk ut til de tradisjonelle matvarebutikkene. Kanskje varene vil bli levert av en selvkjørende varebil, eller kanskje en drone? Jon Kåre forteller mer om deres konsept og ambisjoner.


Glenn Saints
Managing Director, Charge

Tilbyr flåteforvaltere uslåelige lastebiler til dagens moderne verden

Charge ønsker å transformere våre byer med en elegant, effektiv og miljøvennlig modulær elektrisk lastebil som kan bygges av en person på 4 timer. Og best av alt, den vil være konkurransedyktig med konvensjonelle kjøretøyer. Samarbeidet med Roborace, som utvikler autonome racerbiler, gir denne teknologien et enormt potensial. Glenn Saint vil fortelle oss mer.


Bjørn Kjærand Haugland
Executive Vice President and Chief Sustainability Officer, DNV GL

Et hav av muligheter

Haugland har lang erfaring med å bistå multinasjonale selskaper innen områder som bærekraft og klimaendringer. Haugland er styremedlem i StormGeo, WWF, Germanischer Lloyd SE og i SUSTAINIA. Han er ansvarlig for Global Opportunity Report, et felles initiativ sammen med UN Global Compact og Sustainia. Han er anerkjent i den globale debatten om bærekraft og teknologi, og han har sin egen blogg på Huffington Post. Han skriver regelmessig artikler for Recharge, Teknisk Ukeblad og Sysla Maritime og på DNV GLs egne blogsider. Haugland vil snakke om hvordan og hvorfor vi trenger en forandring i tradisjonelle forretningsmodeller.


Kari Asheim
Lead Advisor Transport, ZERO

En nullutslipps-fremtid er mulig

Kari er utdannet journalist og har jobbet for NRK. Hun har også hatt ledende stillinger innenfor transportområdet i Bellona, ​​Norsk Bioenergiforening og Norsk Fjernvarme. ZERO har utviklet scenarier som viser hvordan vi kan nå en nullutslipps-transportsektor i 2030. Hvordan kan vi nå dette målet? Kari forteller oss mer.


Isak Monrad-Aas & Albin Wilson
Engineer & Spokesperson / Development Strategist, Uniti Sweden

Hvordan kan vi redde verden med en “crowdfunded” bil?

Isak og Albin bygger en svensk elbil som kommer til å redde verden! Det vil være en “high end city car designet for høy ytelse i et urbant miljø med fokus på bærekraft og en futuristisk brukeropplevelse”. Raske, ville underholdningsalternativer, induksjonsladning, karbon- og bio-komposittbasert og med autonome funksjoner, omdefinerer den det personlige kjøretøyet. Albin & Isak forteller oss hvor langt de har kommet og hva som kommer, men også om hvordan de gikk frem for å finansiere eventyret.


Wilfried Pimenta de Miranda
Business Development Director, IOTA

The economy of things

IOTA (www.iota.org) tilbyr en revolusjonerende distribuert ledger (DLT) som er skalerbar, lettvint og gjør det mulig å overføre verdi uten gebyrer. Open Source-teknologien overstyrer begrensningen av Blockchain til å bli ryggraden i Tingenes Internett, og arbeider over smarte bransjer, inkludert energi, mobilitet, helse, shipping og logistikk, Industri 4.0 og mer. Innenfor smart mobilitet samarbeider vi med internasjonale industripartnere og institusjoner om innovative forretningsmodeller og løsninger som elommebøker for biler, smarte ladere, dataintegritetløsninger og mer.


Alexandra Almasi
Project Manager, OREEC

Green Visits

Alexandra jobber hos OREEC med et bredt spekter av prosjekter. OREEC har nylig lansert Green Visits, som organiserer profesjonelle besøk for internasjonale delegasjoner som besøker Oslo-regionen. De tilbyr støtte for å matche de rette forretningsforbindelsene og sikre at de besøkende får den kunnskapen de er interessert i innenfor grønn innovasjon og bærekraftig utvikling.


Marianne Rist-Larsen Reime
Project Manager, OREEC

 

 


Share this: