Nye intelligente løsninger der alt henger sammen med alt – alltid!

Hvilken rolle vil teknologi som sensorer, internet of things og kunstig intelligens ha i å forme morgendagens mobilitetsløsninger? Hvordan samspiller teknologiutviklingen med samfunnet?

Sesjon tre tar for seg samspillet mellom teknologi og samfunn blant offentlig og private aktører.

Bjørn Tale Sandberg, forskningsdirektør i Telenor, gir oss en god introduksjon til kunstig intelligens, tingenes internett, 5G og hvilke muligheter dette kan åpne opp for. Eddy Gryvelius, nordisk direktør i NVIDIA, vil fortelle mer om hvordan det er mulig for bilfabrikanter, leverandører, forskningsinstitusjoner og start-ups å utvikle og bruke banebrytende kunstig intelligenssystemer for selvkjørende kjøretøy, og hvordan denne teknologien kan endre transportsektoren drastisk.

Raphël Gindrat er medstifter og administrerende direktør i BestMile som har laget verdens første skybaserte system for autonome flåter som kan operere og optimere flåter av selvkjørende kjøretøy. Vi får høre hvordan dette kan bidra til å transformere hele transportsystemet slik vi kjenner det i dag.

Keith Malone i California Fuel Cell Partnership har bidratt til Californias ledende rolle innen hydrogenkjøretøy med et stort og voksende jernbanenettverk og flåte. Keith vil gi oss en introduksjon til hvordan de kom dit, og om deres planer videre for biler, busser og lastebiler.

Øystein Ihler, leder for innovasjon og utvikling i Oslo kommune vil fortelle om hvordan Oslo kommune kan skape de grønne arbeidsplassene og Wilfried Pimenta de Miranda, direktør i IOTA, kommer for å snakke om innovative forretningsmodeller og løsninger som e-lommebøker for biler, smarte ladere og dataintegritetsløsninger.

Les mer om alle innlederne

SE PROGRAMMET

KJØP BILLETT

Share this: