MULIGHETER FOR NORSK NÆRINGSUTVIKLING I TRANSPORTSEKTOREN – SMART MOBILITY 2017

MULIGHETER FOR NORSK NÆRINGSUTVIKLING I TRANSPORTSEKTOREN

7. September 2017 arrangerer OREEC og Norges Varemesse en messe og konferanse med temaet «Muligheter for norsk næringsliv innenfor landbasert miljø- og klimavennlig transport».

Den norske muligheten
Like før nyttår ble elbil nr. 100 000 solgt i Norge og de noen av første elektriske og hydrogendrevne lastebilene på verdensbasis rulles ut i disse dager. Det gjør oss til et av de største kunnskaps- og læringsmarkedene for elmobilitet i verden. Mens eksperter, politiske delegasjoner og produsenter kommer reisende fra hele verden for å se på det norske elbileventyret, utvikles teknologien i transportsektoren i en rasende fart. Vi må derfor spørre oss hvor lenge vi er i denne gunstige rollen, og kan posisjonen Norge har i dag utvikles til å skape norske muligheter som strekker seg ut over at vi er et testmarked?

Med over 100.000 registrerte elbiler er Norge i verdenstoppen når det gjelder andelen som kjøper elbiler.

Vi skal redusere klimagassutslippene med 40 prosent fra 2005-2030. Dette er vanskelig å tenke seg uten å gjennomføre betydelige endringer i transportsektoren på kort tid.

En bil er i snitt i bruk én time per dag. Modellen vi har i dag med at man eier sin egen bil vil trolig bli erstattet av delingsmodeller som for eksempel abonnementstjenester.

Bilindustrien er i ferd med å bli "tatt over" av teknologiselskaper. Faktorer som hestekrefter vil ikke lenger være viktig, men det vil være programvare som differensierer de ulike produktene.

Teknologien for selvkjørende kjøretøy har nå kommet svært langt, og enkelte hevder at det om noen år vil bli helt forbudt å kjøre bilen sin selv.

Selvkjørende kjøretøy vil ha dramatisk innvirkning på hvordan byene utformes – det vil bli frigjort store arealer som i dag brukes til parkeringsplasser og veier.

Vi opplever at det både finnes politisk vilje til å legge til rette for mer næringsutvikling i Norge, og tror det finnes teknologi, forskning og bedrifter i transportsektoren og i tilhørende sektorer til å få til mer enn det som gjøres i dag. I KPMGs Global Automotive Survey utpekes elektrifisering, autonomi og brenselceller som de tre viktigste trendene i årene fremover. I tillegg tror vi at Norge kan ha muligheter blant annet på områdene:

  • Kraftnasjonen Norge: Koblingen mellom transport og energisektoren
  • Overgangen mellom transport på sjø og land
  • Tungtransport, anleggsmaskiner og varetransport
  • Utvikling av batterier og resirkulering av elbilbatterier for energilagring
  • Smart infrastruktur
  • Drivstoff

Norge har en stor jobb foran seg
Statens inntekter fra petroleumssektoren på sikt vil gå ned. Norge har et stort rom å fylle når det som tradisjonelt sett har vært bærebjelken i norsk økonomi og velferd gradvis vil forsvinne. Kunnskapen og kompetansen fra petroleumssektoren må brukes allerede nå og overføres til andre teknologiske sektorer, fortrinnsvis innen sektorer som bidrar til det grønne skiftet.

I tillegg skal vi redusere klimagassutslippene med 40 % fra 2005-2030, noe som tilsvarer kutt på nærmere 11 millioner tonn CO2 fra dagens nivå. Tiltaksvurderinger fra Miljødirektoratet har tidligere vist at hovedtyngden av utslippskuttene må tas i transportsektoren. Bare i Oslo skal klimagassutslippene reduseres med 50 % innen 2020, og med 95 % innen 2030 sammenlignet med 1990 nivå. 61% av disse kuttene skal gjøres fra transportsektoren.

Hvis vi til slutt tar med i betraktningen at mobilitetsbransjen gjennomgår et teknologisk paradigmeskifte, – er det ikke da vår plikt å gjøre vårt ytterste for å skape norsk forretning i transportsektoren og tilhørende sektorer?

OREEC og Norges Varemesse vil med Smart Mobility 2017 dykke ned i denne problemstillingen, belyse norske muligheter og mulige fremtidige næringskjeder, vise frem eksisterende næringsliv, forskning og teknologi, løfte frem gründerne og løfte blikket for norsk transportsektor oppover og fremover.

Under konferansen vil vi utover hovedsesjonen dele opp i to parallelle sesjoner som vil fokusere på mindre kjøretøy og mobilitet og nyttetransport.

PARALLELLSESJON 1: Mindre kjøretøy
Norge er et av de fremste elbilmarkedene i verden. Vi er et unikt testlaboratorium for den globale bilbransjen. I tillegg er vi et av de fremste landene når det gjelder hydrogenteknologi. Spørsmålet er hvordan vi kan utnytte denne unike posisjonen til å skape flere arbeidsplasser og øke omsetningen innenfor området. Vi drar frem de som produserer bilkomponenter og kjøretøy, infrastruktur, samt nye digitale plattformer og løsninger.
PARALLELLSESJON 2: Nyttetransporten
Om det er busser, varebiler eller lastebiler du er interessert i er dette sesjonen for deg. Nyttetransporten står for store deler av utslippene i transportsektoren og må belage seg på en omstilling. Hvordan kan Norsk næringsliv bidra til denne omstillingen? Nye digitale og logistikkmessige løsninger, alternative drivstoff og infrastruktur er viktige områder der vi ser muligheter.
Bitnami