PROGRAM

På Smart Mobility 2017 får du en forsmak på morgendagens mobilitetssamfunn. Et samfunn der lavutslippsløsninger, autonome kjøretøy og digitale plattformer samspiller med hverandre og oss. Smart Mobility handler om å legge til rette for og å etablere næringsmuligheter som er gunstige for samfunnet i dag og i årene fremover.

Smart Mobility 2017 er en arena for deg som lar deg fasinere av ny teknologi og som trigges av smartere, grønnere og mer effektive transporttjenester.

 

7. september

09:30 – 11:00  STATUS FOR MOBILITET – HVORDAN KOM VI HIT?
SESJON 1. 2017 – året for lavutslippskjøretøy, techno-hype og smart grønn vekst

I løpet av det siste året har selvkjørende lastebiler fullført kommersiell øl kjøring og ryddet byggeplasser. Bilgiganter som Ford og Volkswagen snakker om “smart mobilitet”. Ikke siden Henry Fords første massemarkedsfamiliebiler har transportbransjen sett så raske endringer. Det er ikke lenger aprilsnarr når vi leser om vår «selvflygende bilframtid». 2017 er året for lavutslipps kjøretøy, techno-hype og smart grønn vekst.

Mali Skogen
Direktør, OREEC

Velkommen og bakgrunn for konferansen
Ole Jacob Flæten
Ordfører, Skedsmo Kommune

Velkommen til Skedsmo kommune
Christina Bu
Generalsekretær, Norsk Elbilforening

Den norske posisjonen er en unik mulighet
Frank Meijer
Head of Eco Car, Hyundai Motor Europe GmbH

The eco-future seen through Hyundai’s eyes (EN)
John Thomas Sørhaug
Partner and Head of KPMG Automotive and Transportation

Global Automotive Executive Survey 2017

11:00 – 11:30  PAUSE


11:30 – 12:45  HVOR SKAL VI OG HVORFOR ER DET VIKTIG?
SESJON 2. Trender og mål for Smart Mobility frem mot 2030

Globalt kan elektrisk og førerfrie transportsystem redusere CO2 utslipp i urbane strøk med 80% innen 2050. Beregninger viser at kostnadene for kjøretøy, infrastruktur og transportsystem kan kuttes med mer enn 40%. Elektrifisering, automatisering og delt mobilitet er tre nøkkeltrender.

Anette Mellbye
‎Tidl. Direktør – Aftenposten Mobil
Omveltningene i transportsektoren – nå kommer de!
Walter Qvam
Styreleder, DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS

Norges digitale konkurransekraft
Bjørn K. Haugland
Executive Vice President and Chief Sustainability Officer, DNV GL

Et hav av muligheter
Anne Marit Panengstuen
Konsernsjef, Siemens Norge
Fremtidens transport er elektrisk og digital
 

PANELDEBATT  HVA SLAGS FREMTID ER DET VI ØNSKER Å BYGGE?

ZERO, Ruter, Siemens Norway og Mali Hole Skogen. (Flere innledere ventes)

Ordstyrer: Mali Hole Skogen, Direktør, OREEC


12:45 – 13:30  LUNCH


13:30 – 15:00  SAMSPILL MELLOM TEKNOLOGI OG SAMFUNN, OFFENTLIG OG PRIVATE AKTØRER
SESJON 3. Nye intelligente løsninger der alt henger sammen med alt – alltid!

Hvilken rolle vil teknologi som sensorer, internet of things og kunstig intelligens ha i å forme morgendagens mobilitetsløsninger? Hvordan samspiller teknologiutviklingen med samfunnet?

Bjørn Taale Sandberg
Forskningsdirektør, Telenor ASA

AI, internet of things og 5G
Raphaël Gindrat
CEO & Co-founder, BestMile

Verdens første skybaserte system for autonome flåter
Eddy Gryvelius
Director Northern Europe, NVIDIA

Hvordan muliggjøre førerløse biler?
Wilfried Pimenta de Miranda
Business developer, IOTA

Blockchain for transport
Øystein Ihler
Leder for innovasjon og utvikling, Oslo kommune

Hvordan kan Oslo kommune skape de grønne arbeidsplassene?
Keith Malone
Public Relations, California Fuel Cell Partnership

Californias viktige rolle for brenselcelleteknologi globalt

15:00 – 15:30  PAUSE


15:30 – 17:00  FRA SMÅ LØSNINGER TIL STORE SKIFTER
SESJON 4. Om å gjøre ting litt annerledes

Tilsynelatende små endringer kan gi store utslag for individer og for samfunnet. Å gjøre en liten forskjell er kanskje så enkelt som å være underveis. Å engasjere seg i samspill og kontinuerlig forbedring. Mobilitet er bevegelse. Små skifter som kan gjøre en stor forskjell.

Per Ivar Selvåg
Grunnlegger og industridesigner, Montaag
Designperspektiver på produktutvikling
Glenn Saint
Managing Director, Charge
Hvordan bygge en nullutslipps-lastebil på fire timer?
Isak Monrad-Aas & Albin Wilson
Engineer & Spokesperson / Development

Strategist, Uniti – Hvordan kan vi redde verden med en “crowdfunded” bil?
Hans Kristian Torgersen
Founder & Owner, HTS Hans Torgersen & Sønn AS
Utfordringer med å bygge kjøretøy i Norge
Steinar Eikaas
VP, Statoil New energy solutions
Hydrogen fra naturgass
Bjørn Simonsen
Vice President Market Development & Public Relations, Nel Hydrogen
Norske muligheter innenfor hydrogen
Frode Halvorsen
Direktør, Skagerak Energi

Biogassens muligheter
 

PANELDEBATT  BATTERIUTVIKLING I NORDEN

(under utvikling)

 


17:00 – 18:00  MIDDAGSPAUSE


18:00 – 21:00  ÅPENT GRATIS PUBLIKUMSARRANGEMENT – HVA ER SMART MOBILITY?

På kvelden åpner vi opp gratis for publikum. Utstillingen vil ligge rundt scenen og vil være et utstillingsvindu for ny teknologi, nye konsepter og nullutslippsløsninger i transportsektoren. Utstillingen vil løfte frem eksisterende næringsliv, forskning, IT og teknologi.

Lurer du på hvilken bil du skal kjøpe og når du skal kjøpe? Her vil du finne svaret. Det vil også bli underholdning fra scenen.

HYDROGENPRISEN 2017
Kristian Vik, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, deler ut Hydrogenprisen 2017

Norsk Hydrogenforum deler annethvert år ut Hydrogenprisen. Hydrogenprisen er en utmerkelse som deles ut til én eller flere personer som har gjort en spesiell innsats for, eller bidratt til ny kunnskap om hydrogen som energibærer:

• Samfunnsmessig
• Innen utdanning og forskning
• Industrielt

Les mer om Hydrogenprisen her »

(Spesifisert program for kvelden er under utvikling, følg med)

 


8. september

09:00 – 10:30  GRØNT, SMART OG GUNSTIG: Å TJENE PENGER PÅ SMART MOBILITY
SESJON 5. Forretningsmodeller for en digital hverdag

Smart mobilitet innebærer blant annet en endring fra personlige transportmidler til skreddersydde transporttjenester. Den gode nyheten er – stadig flere entreprenører tjener grønne penger på dette.

Dagfinn Ringås
CEO, Schneider Electric
Vehicles to Grid – Grid to Vehicles
Jan Haugen Ihle
Country Manager Norway, Fortum Charge & Drive
Smarte løsninger for fremtidens elbilister – Erfaringer fra Nordens største ladeoperatør
Carl Edvard Endresen
CEO, Uber Norge
Hvordan sikre bedre mobilitet og redusere utslipp med personlig transport?
Even Heggernes
CEO, Nabobil.no
Smart deling av kjøretøy
Jon Kåre Stene
COO, Kolonial.no
Leave your car at home, shop online, save the planet

 


10:30 – 11:00  PAUSE


11:00 – 12:30  SMART MOBILITY FREM MOT 2030
SESJON 6. Nullutslipp, autonome kjøretøy og tjenesteøkonomi

Simen Tegre
CEO, Zaptec
Made in Norway – Reinventing power
Jan-Olaf Willums
Chairman, MoveAbout
Transport som en tjeneste
Åsmund Møll Frengstad
CEO & Co-founder, Meshcrafts
Software for smart transport
 

PANELDEBATT  ULIKE INTERESSER – SAMME MULIGHETER?
Kristian E. Vik, General Secretary, Norsk Hydrogenforum
Torun Degnes, CEO, Electric Mobility Norway
Marianne Rist-Larsen Reime, Project Manager, OREEC

Ordstyrer: Mali Hole Skogen, Direktør, OREEC

 

Program pr. 23 juni. Med forbehold om endringer i programmet.

Share this: